Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šutry s modrým plamenem

   Na stěně studovny po pravé straně, když vejdete, můžete spatřit kameny a z nich šlehající modrý oheň. Do hlavy autora rozhodně nevidím, a proto si vymyslím příběh, který tento obraz ukrývá.
   Náš příběh začíná v daleké předaleké zemi, jejíž jméno si už nikdo nepamatuje. V této zemi žili draci. Proháněli se oblohou a jejich nespoutaná volnost bylo to nejcenější, co v tomto světě bylo.
   Tento poklid trval mnoho tisíc let, ale jak víme, všechno jednou končí a svět byl napaden démony. Tito démoni přišli z dalekého studeného nehostiného kraje zvaného Northrand. Země byla plná ledu a démoni v ní takříkajíc živořili.
   Až jednoho dne se objevil jeden... Eram se jmenoval. A on byl ten, kdo démony dokázal sjednotit a přinutit je, aby ho následovali do bitvy o bezejmenou dračí zemi, která byla mnohem pohostinější, než Northrand.
   Démoni pod Eramovým vedením putovali dlouhé týdny. Někteří díky vyčerpání nepřežili, ale pořád jich bylo dost, aby draky vyzvali k boji.
   A tak v zimě šestého věku sedmého tisíciletí stály obě rasy proti sobě na zasněžených pláních. Byl již večer a bojiště bylo osvětleno modrým měsíčním svitem.
   První noční pták vydal táhlý skřek a bitva začala. Eram a démoni se pohli kupředu jako jediná masa. Na druhé straně pole dračí král Clonmel zařval a tím poslal své věrné. Draci vzlétli a jejich oheň zalil moře démonů pod nimi.
   Bitva trvala mnoho dní. Jednou měli navrch démoni, podruhé draci. Ale misky vah se nikdy nepřiklonily na jednu nebo druhou stranu na dlouho.
   Nikdo ovšem netušil, že Eram, vůdce démonů, který se vlastních bojů účastniil jen první den, chystá kouzlo, které má všechno změnit...
   Měsíc po začátku bitvy Eram vystoupal na vyvýšené místo, odkud mohl přehlédnout celé bojiště. Místo to bylo perfektní, a tak začal ocasem do sněhu rýt magický kruh, který byl pro vlastní kouzlo nezbytný.
   Kruh byl vyrytý a Eram se do něj postavil. Rozpřáhl ruce a začal s monotónním zaříkáváním. Energie kouzla byla skoro hned hmatatelná a kolem Erama to jiskřilo a praskalo.
   To ovšem neuniklo Clonmelu, dračímu králi. Znal to kouzlo. Věděl, že by znamenalo zánik všech draků. A také věděl, že toto kouzlo není možné zastavit, jakmile bylo započato.
   Clonmel se tedy rozhodl k opravdu radikálnímu kroku. Rozhodl se, že když má stejně zemřít, vezme s sebou i všechny démony. Začal tedy povolávat své vlastní kouzlo.

   Clonmel i Eram dokončili zaříkávání ve stejném okamžiku. S posledním slovem byla energie uvolněna a vyslána na protivníka. Setkaly se přesně uprostřed bitevního pole. Když do sebe narazily, ozvala se ohlušující rána a všechno explodovalo. Svět zalilo bílé světlo a když bylo znovu vidět, jediné, co zbylo, byl kámen uprostřed bitevního pole, který plál modrým dračím plamenem.

Máš možnost žít
a nic v pohybu ti nebrání.
Do bitvy jít
buď bez zbraně, či se zbraní.

Kde démoni ve sněhu živoří
draci se do vzduchu zanoří.
A na křídlech té svobody
démoni žijí podvody.

Dvě síly proti sobě stojí
však ani jedna nemůže
jen pohnout obě dvě se bojí
kdy démon draka přemůže.

A tohle malé neštěstí
nic dobrého již nevěstí.
Jen malý kámen opodál
plamenem modrým hoří dál...

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář