Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesta krále 4

24. 3. 2011

 

Jak se od strážnice vzdalovali, něco jiného se k ní naopak blížilo. Jednotka vojáků, kteří byli doposud na průzkumu okolí. Dorazili ke strážnici a chtěli vejít dovnitř, ale jejich velitel je zastavil.

Podívejte se, dveře jsou otevřené,” pravil. “Něco se tu asi stalo, postupujte opatrně a chci, abyste to tu všechno prohledali.”

Na to jednotka rozrazila dveře a s meči v rukou se vydali na průzkum. Někteří do vyšších pater, do věže, do hlavní části pevnosti a jiní zase dolů do vězení, aby skontrolovali vězně. Přeci jenom, když byly dveře dokořán, hrozilo, že některý z nich utekl.

Velitel byl z těch, co se vydali do vězení. První, co ho uhodilo do očí, když tam s několika dalšími vstoupil, byla odemčená a rozglábená zadní cela.

Co se tady sakra stalo...” bručel si pod vousy.

Po zkontrolování všech vězňů v celách, jestli žádný neutekl, se se svými muži vrátil do hlavní haly strážnice, kde už čekali i všichni ostatní, co zkoumaly další části pevnosti.

Zjistili jste něco?” zeptal se velitel.

Marius tu není,” oznámil jeden voják. “Hledali jsme ho všude, ale jako by se po něm zem slehla...”

A naše nejlepší lano je také pryč,” přisadil si druhý.

Co se tady sakra stalo...” vypadalo to, jako by si velitel mluvil jenom pro sebe.

Musíme ho najít!” navrhl jeden z vojáků, i když to znělo spíš jako rozkaz.

Ano, to bysme měli. A musíme z něj vyrazit vysvětlení toho, co se tu stalo!” přisvědčil velitel a ignoroval ten rozkazovačný tón. “Ty, ty a ty zůstanete tady se mnou. Zbytek ven a hledat v bližším i vzdálenějším okolí! A nevracejte se, dokud ho nenajdete!” S těmito slovi se velitel posadil do křesla za stolem a podíval se po své jednotce vojáků, jak se chystá vyrazit na cestu. Byli opravdu organizovaní. Jak by taky ne, když jejich velitelem byl zrovna on – mistr taktiky a organizace.

Vojáci odpochodovali hledat nezvěstného a čtyři strážc pevnosti osaměli.

 

Mezitím Vince a jeho tři společnísi unášeli zajatce co nejdál to bylo možné. Bylo jim jasné, že na základně nemůže být jenom jeden člověk. Že jich musí být víc a jestli nebyli přímo tam, tak určitě byli hodně blízko. Proto bylo lepší zmizet co nejdříve a co nejdál to bude možné, než se pustí do výslechu nyný stále bezvědomého vojáka, kterého se rozhodli vzít s sebou.

Dorazili do hájku, za kterým, jak Vince věděl, se rozkládala malá vesnička. A pokud si Vnice dobře vzpomínal, jmenovala se Gorol. Čtyři společníci zastavili v hájku na mýtince a sundali vojáka z koně. Posadili ho na pařez a obstoupili, aby měli jistotu, že nikam neuteče. Svázaného ho samozřejmě nechali, ale člověk nikdy neví.

Liam k vězni přistoupil a šťouchl do něj. Netrvalo to dlouho a spoutaný se probral. Pomalu otevřel oči a zamžoural do slunka, které na všechny svítilo. Pomalu se rozkoukal a pak mu pohled padl na ty čtyři, co stáli okolo.

Kde to jsem?” zeptal se stále ještě trochu zmateně.

V březovém háji blízko Gorolu,” odpověděl Vince.

A najednou si voják uvědomil, že je svázaný a že ti čtyři, co kolem něj stojí, nejsou jen obyčejní lapkové, za které je pokládal, ale jsou to ti, které zavřel tam dolů do té cely. Ale jak utekli...? ptal se sám sebe. Odpověď ovšem nenašel.

Co ode mne chcete?” zeptal se tedy Achera a Vince, kteří na něj přísně koukali.

Chceme vědět, kam se poděla původní posádka té hraniční pevnůstky a taky pro koho pracuješ!” práskl Vincův hlas jako bič.

Nic vám nepovím. Můžete mě mučit, můžete mě zabít, ale nic vám neřeknu!” prskl voják.

Tak ty si chceš hrát na hrdinu?” ušklíbl se Acher a nastavil k Vincovi ruku. A ten mu do ní zdráhavě vložil svoji dýku. Protože přeci jenom zbraně těch tří zůstaly tam na cestě, v místě, kde Vince přepadli. A ve strážnici byly jenom halapartny a ty se nikomu nehodily.

Acher dýku sevřel a přisotupil k vojákovi. “A co kdybych ti vylepšil obličej? Co, ty nádhero?” nadhodil a lehce přejel špičkou dýky po zajatcově tváři.

Posluž si, stejně vám nic neřeknu,” trval na svém voják.

Takže z tebe opravdu nic nevyrazíme?” zeptal se Vince.

Ne!” štěkl voják podrážděně.

Jak chceš,” řekl Acher a trochu na dýku přitlačil, až vytryskla krev.

Voják jenom zasykl a kousnul se do rtu. Rozhodl se všechno mušení vydržet a stejně nic neříct.

Nic z něj nedostaneme...” zabručel Acher směrem k Vincovi.

Takže co s ním uděláme?” nadhodil ten. Sice se mu nelíbilo, kam tahle konverzace směřovala, ale slíbil, že až s ním skončí, bude si s ním trio moct udělat co chce, za předpokladu, že ho nepustí na svobodu, to byla jeho podmínka pro to, aby jim ho pak vydal.

No, to, co jsme měli udělat rovnou,” nadhodil Acher a hodil dýku Arménovi.

Takže ho chcete zabít?” zeptal se Vince.

Ano, chceme, a ne zrovna pěkným způsobem, je to totiž zrádce a nic jinýho si nezaslouží,” přisvědčil Acher. “Navíc, je s protivníkem a to jej už samo o sobě staví na šibenici.”

To máš pravdu,” povzdechl si Vince.

A to už Armén přisotupil ze zadu k dotyčnému a chtěl bodnout.

Mohli byste se aspoň vyvarovat zbytečných krutostí?” dotázal se Vince.

Proč?” zeptal se překvapeně Acher. “Vždyť je to nepřítel.”

Já vím, ale pořád je to i živá lidská bytost,” řekl Vince.

A to je tvůj problém – jsi člověk.” zabručel Acher, ale kývl. “Tak dobře, rychlá smrt, ale nechtěj po mně, abych ho ušetřil.”

To ani chtít nemůžu, když jsem vám ho vydal,” usmál se Vince.

A Acher tedy kývl na Arména a ten vojáčka obešel, aby mu mohl dýku vrazit přímo do srdce. Vytryskla krev a částečně Arména pokropila. Zase dýku vytáhl, kousek poodstoupil a nechal tělo dopadnout na zem do trávy. Během chvilky se pod mrtvým utvořila krvavá louže, která se stále zvětšovala.

Měli bychom jít,” nadhodil Vince.

Ne, neměli, ne dokud nám neřekneš, co máš zalubem. Proč jsi v pohraničí. Tak přece zněla dohoda!” prskl Acher.

Já nezapoměl, jen se mi nechce mluvit nad mrtvolou. Co kdybych vám to řekl cestou do Gorolu, kde si pak dáme v nějákém hostinci něco k jídlu?” nadhodil.

Ahm... Šéfe, on má dobrý nápad,” broukl Liam a zakručelo mu v žaludku. A během chvilky se přidal i žaludek Arména.

Padavky, nic nevydržíte,” zaprskal Acher, ovšem, jakmile to dořekl, zakručelo v břiše i jemu. “No, tak dobře, ale budeš mluvit,” výhružně kapituloval.

Vykročili směrem k vesnici a vojáka nechali válet v prachu za sebou. Armén se ze sebe pokoušel setřít krev, ale nešlo to, tak to nakonec vyřešil tak, že sundal svrchní vestu, co měl na sobě, a hodil ji do příkopu u cesty.

Tak začni už,” vybízel Vince zvědavě Liam.

Tak dobře...” vzdechl si Vince a začal vyprávět: “Určitě víte, že nynější král Norik měl bratra – Valentina. Ovšem, co většina lidí neví, je to, že Valentin měl nemanželského snya. Ten syn se jmenuje Xander. Ovšem nikdo neví, kde přesně žije. A Norik pověřil Daniela – pravou ruku krále, ať už na trůně sedí kdokoli, aby ho našel a zabil.

Daniel je ovšem velitel Sithiů, jichž jsem členem i já a ještě dalších pět. Vymyslel, že kdybysme tohoto nemanželského syna dosadili na trůn, bylo by možné docílit míru s okolními zeměmi. Norik totiž o míru nechce ani slyšet a díky němu mnoho lidí trpí a také umírá.

Ovšem na to, abysme celý tento převrat provedli máme jenom sedm dní. To je termín, který Norik dal Danielovi, aby mladého Xandera našel a zabil. Naše zem je rozdělená na osm území, ale napadlo nás, že v Cyrydolu asi nebude, protože kdyby byl, Norik by ho už zabil. Rozdělili jsme si tedy mezi sebe sedm zbylých oblastí. Já dostal Pohraničí. Nevím, jestli ho tu najdu, nebo jestli tu vůbec je, ale musím to zkusit. Pro dobro lidí, co tady žijí a vůbec pro celou naši zemi.”

A to je celej kumšt?” zeptal se Acher, dkyž Vince skončil.

Dá se říct, že jo...” zabručel Vince.

Je to šílenost, ale...” odmlčel se Armén.

Chceme se přidat!” zahromoval Acher. “Vypadá to jako náramná švanda a to my si nemůžeme nechat ujít!”

A náhodou na hlavu jste nespadli?” zeptal se Vince.

Náhodou ne a myslím, že se ti bude hodit jakákoli pomoc, kterou můžeš získat, no ne?” pokračoval v argumentaci Acher.

No, tak dobře, přeci jenom, víc očí víc vidí a víc uší víc slyší,” Vince se usmál a ukázal na hostinec, který se před nimi tyčil. “Ale nejprve se najíme.”

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář